Selektorska komisija

Predsednik selektorske komisije

Aljoša Lipavc – 5.dan

Načrt dela reprezentance Fudokan Slovenije

Delo….delo….

 

Fudokan zveza karateja Slovenije ( FZKS ) je trdno odločena, da – kljub nezavidljivim razmeram na področju financiranja in podpiranja borilnega športa v tem primeru tradicionalnega Fudokan karateja, ponovno postavimo na trdno osnovo. Tradicionalisti karateisti Fudokan karateja se pospešeno ukvarjamo z razvojno strategijo tradicionalnega Fudokan karateja, s katero želimo razširiti bazo mladih karateistov in tako omogočiti večjemu številu mladih ugodnejše in kakovostnejše treninge tega med Slovenci najbolj razširjenega in priljubljenega športa oziroma veščine. Predvsem si prizadevamo vzpostaviti organizirano pomoč karate  klubom, tako pri strokovnih usmeritvah na področju tradicionalnega karateja najmlajših, kot tudi pri mladini. Izrednega pomena pri obeh kategorijah karateistov pa je seveda sodelovanje staršev in njihovo zaupanje.

V prihodnjih štirih letih bo veliko večji poudarek namenjen mlajšim tekmovalcem, predvsem letnikom od 2014 do 2003, ki predstavljajo velik potencial za uspešno slovensko karate prihodnost. Zaradi medgeneracijskega primanjkljaja med karateisti bo ponujena priložnost za osebni napredek tudi starejšim tekmovalcem, za katere imamo pripravljen poseben progam.

Trenutno razpoložljivi finančni viri, kljub izvrstni ekipi, dobri volji in veliki pripravljenosti za kakovostno delo, ne omogočajo uresničitev vseh zastavljenih ciljev v letošnjem letu. Že v prihodnjem pa je v načrtu izboljšanje pridobljenih sponzorskih sredstev, kar pomeni, da se bodo lahko zmanjšale tudi finančne participacije tekmovalcev. Zaradi letošnjih omenjenih finančnih virov pa so finančne participacije tekmovalcev zaenkrat še potrebne.

Z visoko kakovostnim in preglednim vodenjem tradicionalnega Fudokan karateja kot športa, uresničevanjem zastavljenih programov, enotnostjo, dobro obveščenostjo, spoštovanjem tekmovalcev in njihovih prizadevanj ter ob poslovni podpori Fudokan Zveze karateja Slovenije  in širše, lahko dosežemo  še boljše in vidnejše rezultate ter sežemo po vrhunskih odličjih

Smernice pri kategoriji najmlajših

Ustanovljena je posebna skupina izbranih strokovnjakov, ki začenjajo s projektom izdelave učnega programa karate za otroke. Ta bo vseboval predloge za učenje različnih tehnik in kat – form, kumite tehnik in bunkai prikazov karateja katere bodo lahko brezplačno uporabljali klubi člani naše zveze.

Glavni cilj je dvigniti nivo in širino znanja karateja otrok od kategorije U 6 do U 16. Model treningov in odnos do dela, ki se je odvijal v lanskem pripravljalnem obdobju,  pod vodstvom Aljoše Lipavca  se je izkazal kot izredno uspešen in spoštovan. Po temeljiti analizi ga bomo, skupaj s vsemi trenerji, za letošnjo sezono še nadgradili in terminsko malce drugače začrtali.

Z ustrezno zastavljenim programom treningov, ki izhajajo iz priporočil Strokovnega sveta Svetovne Fudokan Organizacije ( WFF ), in so bila sprejeta in potrjena pred začetkom sezone 2016/2017, z vključenimi vsemi spremembami, zagotavljamo maksimalen dvig kakovosti znanja otrok. Pri izboru posameznikov za mednarodna tekmovanja je dodatno potrebno upoštevati kriterij znanja posameznih izvajanj tehnik karateja in kriterij razvrstitve na podlagi doseženih rezultatov na testiranju tako motoričnih kot psihičnih sposobnosti.

Smernice za mladince

V naslednjem štiriletnem obdobju bo mladinski program tekmovalci najmlajših letnikov nadaljeval s široko zastavljenim načinom dela v kategorijah otrok (učenje in trening tehnike, kata, kumite, enbu, tamashiwari in taktike). Ponovno se uvaja celovit program za najboljše mlade karateiste. Ta ekipa bo redno sodelovala tudi s starejšimi reprezentanti. Najboljše mladinke in mladinci starejših letnikov bodo vključeni v obe tehnični skupini, s celoletnim programom – njihov glavni cilj pa bo redno uvrščanje v finalne nastope ter kvalifikacije v UKL profi ligo.

Trenerji, inštruktorji, vaditelji, ki bodo vključeni v program TKI ( Tradicional Karate Institute ) ali FAS ( Fudokan Akademija Slovenije ), kot nosilci aktivnosti sodelujejo v programih po navodilih vodje mladinskih programov. Trenerji klubskih ekip so prav tako vabljeni k sodelovanju v programih, v kolikor v celoti sprejemajo zastavljeno strategijo in načrt treningov in tekmovanj.

K sodelovanju na skupnih treningih bodo vabljene vse mladinke in mladinci, ne glede na dosežen status. Tekmovalci bodo razvrščeni v dve oziroma tri, po kakovosti ločene trening skupine, ne glede na regijsko pripadnost, ki se bodo po potrebi združile tudi v tekmovalnem obdobju. Termini skupnih treningov na potrjenih lokacijah ( Rače, Koper in Jesenice) za sezono so že določeni. Zbirna točka za vse člane reprezentance pa je v sezoni 2020 je Rogla. Cilj mladinskih skupin je predvsem uspešno nastopanje na domačih kot mednarodnih tekmovanjih ter WFF/WTKF/WBKA evropskih in svetovnih prvenstvih.

Osnovni kondicijski treningi bodo še vedno potekali v klubskih sredinah, izvajanje pa bodo nadzoroval selektorski tim, ki so zadolženi tudi za redno izvajanje meritev in testiranj.

Ob razširjenem programu se išče rešitev pokrivanja funkcionalnih stroškov trenerjev na skupnih pripravah in delno v tekmovalnem obdobju pod pogojem, da se zastavljene cilje doseže z enako tehnično podporo in z enakim financiranjem programov. Tekmovalke in tekmovalci bi v tem primeru nosili vse breme svojih funkcionalnih stroškov. Tehnično podporo programom pa bodo zagotovili klubi in FZKS.

Pred nami je težka sezona, a smo pripravljeni. Končno je nastopil čas, da karateisti tradicionalisti v tem primeru Fudokan,  strnemo svoje vrste, uredimo razmere na vseh nivojih, poenotimo vizijo in z jasno strategijo stopimo novim zmagam naproti.

Naš cilj je znatno več vlagati v otroke in mladino, saj se do sedaj za njih v preteklih letih namenilo premalo oziroma nič finančnih sredstev. Kasneje je nastala posledica med kadeti, mladinci in člani , saj je njihov finančni položaj skozi to obdobje pristal na dnu zmožnosti samo financiranja za večja tekmovanja

Ob sestavljanju proračuna se globoko zavedamo, da se še vedno čutiti vpliv gospodarske krize, zaradi česar bomo morali varčno in krepko zavihati rokave, da postavimo naš karate   na mesto, ki mu gre. Pri tem pa želimo ravnati pregledno in hkrati vam zagotavljamo, da ne glede na zaplete , športni delavci v klubih, tu zato, da pomagamo karateju in tekmovalcem, da bi lahko še naprej osvajali kolajne.

Za vsa mnenja smo vam, predstavnikom klubov, vaš strokovni tim Fudokan Slovenije  na voljo za vsa pojasnila.

ind priprave FZKS 2019

Športni pozdrav  OSS !