Selektorska komisija

Predsednik selektorske komisije

Aljoša Lipavc – 7.DAN

 

 

Načrt dela reprezentance Fudokan Slovenije

Delo….delo….

Selektor reprezentanc FZKS

 

 

Gloria Švetak – 3.DAN

 

Fudokan zveza karateja Slovenije ( FZKS ) je trdno odločena, da – kljub nezavidljivim razmeram na področju financiranja in podpiranja borilnega športa v tem primeru tradicionalnega Fudokan karateja, ponovno postavimo na trdno osnovo. Tradicionalisti karateisti Fudokan karateja se pospešeno ukvarjamo z razvojno strategijo tradicionalnega Fudokan karateja, s katero želimo razširiti bazo mladih karateistov in tako omogočiti večjemu številu mladih ugodnejše in kakovostnejše treninge tega med Slovenci najbolj razširjenega in priljubljenega športa oziroma veščine. Predvsem si prizadevamo vzpostaviti organizirano pomoč karate  klubom, tako pri strokovnih usmeritvah na področju tradicionalnega karateja najmlajših, kot tudi pri mladini. Izrednega pomena pri obeh kategorijah karateistov pa je seveda sodelovanje staršev in njihovo zaupanje.

Z visoko kakovostnim in preglednim vodenjem tradicionalnega Fudokan karateja kot športa, uresničevanjem zastavljenih programov, enotnostjo, dobro obveščenostjo, spoštovanjem tekmovalcev in njihovih prizadevanj ter ob poslovni podpori Fudokan Zveze karateja Slovenije  in širše, lahko dosežemo  še boljše in vidnejše rezultate ter sežemo po vrhunskih odličjih

Ustanovljena je posebna skupina izbranih strokovnjakov, ki začenjajo s projektom izdelave učnega programa karate za otroke. Ta bo vseboval predloge za učenje različnih tehnik in kat – form, kumite tehnik in bunkai prikazov karateja katere bodo lahko brezplačno uporabljali klubi člani naše zveze.

Glavni cilj je dvigniti nivo in širino znanja karateja otrok od kategorije U 7 do U 16. Model treningov in odnos do dela, ki se je odvijal v lanskem pripravljalnem obdobju,  pod vodstvom Aljoše Lipavca  se je izkazal kot izredno uspešen in spoštovan. Po temeljiti analizi ga bomo, skupaj s vsemi trenerji, za letošnjo sezono še nadgradili in terminsko malce drugače začrtali.

Z ustrezno zastavljenim programom treningov, ki izhajajo iz priporočil Strokovnega sveta Svetovne Fudokan Organizacije ( WFF ), in so bila sprejeta in potrjena pred začetkom sezone 2016/2017, z vključenimi vsemi spremembami, zagotavljamo maksimalen dvig kakovosti znanja otrok. Pri izboru posameznikov za mednarodna tekmovanja je dodatno potrebno upoštevati kriterij znanja posameznih izvajanj tehnik karateja in kriterij razvrstitve na podlagi doseženih rezultatov na testiranju tako motoričnih kot psihičnih sposobnosti.

V naslednjem štiriletnem obdobju bo mladinski program tekmovalci najmlajših letnikov nadaljeval s široko zastavljenim načinom dela v kategorijah otrok (učenje in trening tehnike, kata, kumite, enbu, tamashiwari in taktike). Ponovno se uvaja celovit program za najboljše mlade karateiste. Ta ekipa bo redno sodelovala tudi s starejšimi reprezentanti. Najboljše mladinke in mladinci starejših letnikov bodo vključeni v obe tehnični skupini, s celoletnim programom – njihov glavni cilj pa bo redno uvrščanje v finalne nastope ter kvalifikacije v UKL profi ligo.

Trenerji, inštruktorji, vaditelji, ki bodo vključeni v program TKI ( Tradicional Karate Institute ) ali FAS ( Fudokan Akademija Slovenije ), kot nosilci aktivnosti sodelujejo v programih po navodilih vodje mladinskih programov. Trenerji klubskih ekip so prav tako vabljeni k sodelovanju v programih, v kolikor v celoti sprejemajo zastavljeno strategijo in načrt treningov in tekmovanj.

K sodelovanju na skupnih treningih bodo vabljene vse mladinke in mladinci, ne glede na dosežen status. Tekmovalci bodo razvrščeni v dve oziroma tri, po kakovosti ločene trening skupine, ne glede na regijsko pripadnost, ki se bodo po potrebi združile tudi v tekmovalnem obdobju. Termini skupnih treningov na potrjenih lokacijah ( Rače, Koper in Zreče) za sezono so že določeni. Zbirna točka za vse člane reprezentance pa je v sezoni 2024-2025 je Dojo TKI Rače. Cilj mladinskih skupin je predvsem uspešno nastopanje na domačih kot mednarodnih tekmovanjih ter WFF/WTKF/WBKA/WTKU evropskih in svetovnih prvenstvih.

Športni pozdrav  OSS !