Izobraževanja

Fudokan Slovenija organizira 4 krat letno strokovni trening za trenerje, sodnike, inštruktorje ter asistente. Treningi potekajo pod vodstvom svetovno priznanih mojstrov Fudokan karateja kot Shotokan karateja.

Po letnem koledarju organiziramo dva dogodka v Sloveniji ter dva dogodka v bližnjih sosednjih državah. Aktivnosti svetovnih organizacij in inštitutov spremljamo sprotno in se udeležujemo specifičnih tematik. Podpiramo vse inštruktorske dogodke Svetovne Fudokan Zveze ( WFF ) dogodke World Budo Karate Association ( WBKA ), dogodke World Traditional Karate Do Federation ( WTKF ), World Traditional Karate Union ( WTKU ),  International Karate Teachers Academy ( I.K.T.A ) in širše.

Program dela znotraj zveze ločujemo v fazi izobraževanja in napredovanja na tri segmente:

    • trenerski
    • tekmovalni
    • sodniški

Cilj programa je osvojiti posamezne segmente, ter jih vključevati v redne treninge društev in posameznikov, za učinkovitejši kvalitetnejši razvoj tradicionalnih načinov vadbe .

Namen našega dela je ” DELO “

Predsednik izobraževalne ter izpitne komisije

FZKS izpitni program

Aljoša Lipavc – 7.dan