Predstavitev

Fudokan Slovenija je Zveza Slovenskih karate društev, ki gojijo Fudokan karate po definiciji, načinu vadbe ter tekmovalnih pravilih mednarodne Zveze Fudokan karateja WFF ( World Fudokan Federation ).

Slovenska društva, vključno s slovenskimi zamejskimi društvi, ki gojijo Fudokan karate, se združujejo s skupnimi cilji in interesi na območju Republike Slovenije.

Namen zveze:

  • po načelu prostovoljnega združevanja spodbuja sodelovanje in združevanje slovenskih karate društev, ki gojijo Fudokan karate v skladu s smernicami WFF,
  • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela in napredka na vseh področjih Fudokan karateja,
  • vzpodbuja zanimanje za gojenje in vadbeno opredelitev Fudokan karateja, za strokovno in tekmovalno udejstvovanje v vseh starostnih kategorijah ter skrbi za njihov razvoj,
  • pospešuje in razvija množičnost, zlasti na področju dela z otroki in mladino,
  • razvija prijateljske odnose med športniki Slovenije in športniki vsega sveta, ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih človekovih svoboščin, neglede na raso, spol, jezik ali vero,
  • deluje ob upoštevanju načela suverene enakosti vseh ustanoviteljev Zveze, ob upoštevanju načel enakega varovanja pravic, poštenega in vestnega izpolnjevanja obveznosti in mirnega reševanja sporov,
  • vzdržuje stike z vsemi Zvezami, ki so včlanjene v WFF, WFF SPORT, WTKF, WBKA, UWK ter WTKU pa tudi z ostalimi društvi in organizacijami, ki gojijo Fudokan karate v Sloveniji in tujini,
 • sodeluje z nevladnimi, vladnimi, zasebnimi in drugimi institucijami na področju Fudokan karateja v Sloveniji in tujini, ki lahko prispevajo k uspešnejšemu razvoju in delovanju

 

ČLANSTVO FUDOKAN ZVEZE KARATEJA SLOVENIJE :

 

 • WORLD FUDOKAN FEDERATION  

 • WORLD FUDOKAN SPORT FEDERATION 

 • WORLD TRADITIONAL KARATE DO FEDERATION


 • WORLD TRADITIONAL KARATE DO UNION

 

 

 • WORLD BUDO KARATE ASSOCIATION

 • DISSABILITY KARATE FEDERATION

 • OKINAWA PREFECTURE KOBUDO FEDERATION
 • BOUTS PRO – WORLD OF PROFESSIONAL KARATE