Fudokan Slovenija

ORGANI ZVEZE
Predsednik: Aljoša Lipavc
Podpredsednik: Gloria Švetak
Generalni sekretar: Mihaela Jerinič
IZVRŠNI ODBOR:
Aljoša Lipavc
Gloria Švetak

Ljubinko Jerinič

 

Mihaela Jerinič

 

Marjan Muršič

 

NADZORNI ODBOR:

Predsednik: Ljubinko Jerinič

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Predsednik: Marjan Muršič

TRADITIONAL KARATE INSTITUTE –
http://www.tki.fudokan.si

FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE –
http://www.fas.si

FKI INSTITUTE – MARJETA NA DRAVSKEM POLJU

TKI – SLOVENSKA BISTRICA

TKI – SLIVNICA – HOČE

TKI – NOVA GORICAFUDOKAN potrdilo scan 2019 ang