Fudokan Slovenija

ORGANI ZVEZE

Predsednik:   Aljoša Lipavc

Podpredsednik:  Blaž Catelani

Generalni sekretar:   Gloria Švetak

IZVRŠNI ODBOR:

Aljoša Lipavc

Gloria Švetak

Blaž Catelani

Dušan Gostič

Ljubinko Jerinič

NADZORNI ODBOR:

Predsednik: Marjan Muršič

Andrej Kokol

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Predsednik:  Bor Purnat

Dušan Gostič

FUDOKAN SPORT SLOVENIJA

Predsednik: Gloria Švetak

Podpredsednik: Ljubinko Jerinič

Generalni sekretar: Aljoša Lipavc

TRADITIONAL KARATE INSTITUTE – http://www.tki.fudokan.si

FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE – http://www.fas.si

FUDOKAN potrdilo scan 2019 ang