Fudokan Slovenija

ORGANI ZVEZE
Predsednik: Aljoša Lipavc
Podpredsednik: Gloria Švetak
Generalni sekretar: Mihaela Jerinič

IZVRŠNI ODBOR:

Aljoša Lipavc

Gloria Švetak

Ljubinko Jerinič

Mihaela Jerinič

Marjan Muršič

NADZORNI ODBOR:

Predsednik: Ljubinko Jerinič

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Predsednik: Marjan Muršič

TRADITIONAL KARATE INSTITUTE –
http://www.tki.fudokan.si

FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE –
http://www.fas.si

FKI INSTITUTE – MARJETA NA DRAVSKEM POLJU

KK GOSHIN – LJUBLJANA

TKI – SLOVENSKA BISTRICA

TKI – SLIVNICA – HOČE

TKI – NOVA GORICAFUDOKAN potrdilo scan 2019 ang