Fudokan Slovenija

ORGANI ZVEZE
Predsednik: Aljoša Lipavc
Podpredsednik: Gloria Švetak
Generalni sekretar: Mihaela Jerinič

IZVRŠNI ODBOR:

Aljoša Lipavc

Gloria Švetak

Dušan Gostič

Ljubinko Jerinič

Kaja Dujmovič

Mihaela Jerinič

Marjan Muršič

Ivo Danilov

NADZORNI ODBOR:

Predsednik: Kaja Dujmovič

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Predsednik: Dušan Gostič

FUDOKAN SPORT SLOVENIJA

Predsednik: Gloria Švetak

Podpredsednik: Mihaela Jerinič

Generalni sekretar: Aljoša Lipavc

TRADITIONAL KARATE INSTITUTE –
http://www.tki.fudokan.si

FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE –
http://www.fas.si

KK PANDA JESENICE

FKI INSTITUTE – MARJETA NA DRAVSKEM POLJU

KK GOSHIN – LJUBLJANA

TKI – SLOVENSKA BISTRICA

TKI – SLIVNICA – HOČE

TKI – NOVA GORICAFUDOKAN potrdilo scan 2019 ang