ORGANI ZVEZE Predsednik:   Aljoša Lipavc Podpredsednik:  Marjan Muršič  Generalni sekretar:   Gloria Švetak IZVRŠNI ODBOR: Aljoša Lipavc Gloria Švetak Ivo Danilov Dušan Gostič Ljubinko Jerinič NADZORNI ODBOR: Predsednik: Ljubinko Jerinič ČASTNO RAZSODIŠČE: Predsednik:  Bor Purnat FUDOKAN SPORT SLOVENIJA Predsednik: Gloria Švetak Podpredsednik: Ljubinko Jerinič Generalni sekretar: Aljoša Lipavc TRADITIONAL KARATE INSTITUTE – http://www.tki.fudokan.si FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE – http://www.fas.si FUDOKAN potrdilo scan 2019 ang