ORGANI ZVEZE Predsednik:   Aljoša Lipavc Podpredsednik:  Blaž Catelani Generalni sekretar:   Gloria Švetak IZVRŠNI ODBOR: Aljoša Lipavc Gloria Švetak Blaž Catelani Dušan Gostič Ljubinko Jerinič NADZORNI ODBOR: Predsednik: Marjan Muršič Andrej Kokol ČASTNO RAZSODIŠČE: Predsednik:  Bor Purnat Dušan Gostič FUDOKAN SPORT SLOVENIJA Predsednik: Gloria Švetak Podpredsednik: Ljubinko Jerinič Generalni sekretar: Aljoša Lipavc TRADITIONAL KARATE INSTITUTE –  http://www.tki.fudokan.si FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE –  http://www.fas.si FUDOKAN potrdilo scan 2019 ang