ORGANI ZVEZE
Predsednik: Aljoša Lipavc
Podpredsednik: Marjan Muršič
Generalni sekretar:   Gloria Švetak IZVRŠNI ODBOR: Aljoša Lipavc Gloria Švetak Marjan Muršič Ljubinko Jerinič Mihael Zagrajšek NADZORNI ODBOR: Predsednik: Marjan Muršič ČASTNO RAZSODIŠČE: Predsednik:  Bor Purnat FUDOKAN SPORT SLOVENIJA Predsednik: Gloria Švetak Podpredsednik: Ljubinko Jerinič Generalni sekretar: Aljoša Lipavc TRADITIONAL KARATE INSTITUTE – http://www.tki.fudokan.si FUDOKAN AKADEMIJA SLOVENIJE – http://www.fas.si FUDOKAN potrdilo scan 2019 ang