WORLD FUDOKAN FEDERATION

EVROPSKO PRVENSTVO WFF 2024

EP WFF TERME OLIMIA – PODCETRTEK 2024

Fudokan Zveza Karateja Slovenije je organizirala Evropsko prvenstvo WORLD FUDOKAN FEDERATION z podporo organizacijska ekipe WFF ter društvom Traditional Karate Institute Rače v sklopu prekrasnega okolja in ponudbe TERME OLIMIA – Podčetrtek. Prvenstvo se je odvijalo od 17 do 19 maja, kjer je nastopilo kar 1200 tekmovalcev iz 22 držav. Vodja projekta Aljoša Lipavc je z idejo o prvenstvu izpostavil zavzemanje za tekmovalca na najvišji ravni in pripravo za popoln nastop na tatamijih. Vsi udeleženci so v sklopu tekmovanja imeli usklajeno in vrhunsko pripravljeno prehrano v restavracijah Term Olimia ( usklajeno po številu posameznih držav in širši ponudbi prehrane ). Namestitev je zajemala tudi brezplačno kopanje v Termah , kar je doprineslo pri sproščanju nastopajočih v prostem času. Logistično problematiko smo izločili , saj je športna dvorana tik ob Termah Olimia do katere je bilo potrebnih le nekaj korakov. Za vse posebne goste in odgovorne osebe ekip smo poskrbeli z VIP šotorom, kjer smo ponudili vsak dan brezplačno kavo ( zahvala sponzorju DELIKOMAT – CAFE+CO ), pijačo in prigrizke. Skozi celotno prvenstvo je ekipa poskrbela za nadzor v športni dvorani ter usklajevala urnike dela WFF traditional in WFF sport. Prvenstvo je bilo v celoti pod nadzorom kamer , saj smo v živo prenašali nastope, za katere je poskrbelo podjetje Mbit. Vodje sodnikov so svoje delo opravili odlično, saj smo dosegali vse dogovorjene razporede in zaključke nastopov. Za podelitve medalj je organizacijska ekipa WFF poskrbela nadpovprečno tekoče in pohvalno. V konferenčnih dvoranah Terme Olima so potekala sodniška izobraževanja ter sestanek predstavnikov vseh držav članic WFF.

Za konec pa smo poskrbeli za manjšo zabavo v športni dvorani prav za vse udeležence, kjer je nas DJ BORIS navdušil z svojim glasbenim spektaklom.

Fudokan Slovenija se vsem sodelujočim zahvaljuje za udeležbo in zavzemanje za vrhunske nastope. Zahvala organizacijski ekipi WFF pod vodstvo g.Aleksandar Simič , ekipi Term Olimia – g.Mateju Jugovarju, zahvala vsem gostom in delegatom, ki so bili del našega otvoritvenega ceremoniala ( župan Podčetrtka g.Peter Misja, predsednik ZKOS g.Damijan Bisako, predsednik KZS g. Mihael Cigler, olimpijka ga.Urška Žolnir ) ter vsem delegatom WFF , še posebej pa g. Prof.Dr. Soke Iliji Jorgi , ki je verjel v nas in naše sposobnosti.

Posebna zahvala vsem našim sponzorjem, ki so nam pomagali omogočiti tako prečudovit športni dogodek. ( Terme Olimia, Peor, Ba-Gi, Heringrad, Adriaforest, Mbit, PC Mojster, Simarine, Viteh, Emk ) ter KURENTOM, ki so nas podprli na otvoritvenem ceremonialu.

Andreju Ratkovčiču, ki je poskrbel za IT podporo , oblikovanje in kreiranje prvenstva ter vso pomoč znotraj organizacije.

Ekipa Andrej-Banca, Jasmin-Ljubo, Aljoša Babič, Tosja – the Boss, Marjan the Tast, Maja in Miran, Barbara, Branko, Mersiha, Jakob, Julija, Gašper, Alenka in Janko , Matej Jugovar, Simo – Aleksandar Simić, Marija Srejič, sensei Senić z ekipo, zdravniška podpora WFF, celotno osebje Term Olimia hvala vam.

Gospodu županu Občine Rače – Fram Samo Rajšp, ki je nas obiskal na prvenstvu v Podčetrtku in nam podal motivacijske besede.

The Fudokan Karate Federation of Slovenia organized the WORLD FUDOKAN FEDERATION European Championship with the support of the WFF organizational team and the Traditional Karate Institute Rače as part of the beautiful environment and offer of TERME OLIMIA – Podčetrtek. The championship took place from May 17 to 19, where as many as 1,200 competitors from 22 countries took part. Project manager Aljoša Lipavc, with the idea of the championship, highlighted the commitment to be a competitor at the highest level and preparation for a perfect performance on the tatami mats. As part of the competition, all participants had a coordinated and superbly prepared diet in Terme Olimia restaurants (coordinated according to the number of individual countries and the wider range of food). The accommodation also included free bathing in the Terme, which contributed to the relaxation of the performers in their free time. We eliminated the logistical problem, as the sports hall is right next to the Olimia Spa, which only took a few steps to reach. We took care of all the special guests and responsible persons of the teams with a VIP tent, where we offered free coffee every day (thanks to the sponsor DELIKOMAT – CAFE+CO), drinks and snacks. Throughout the championship, the team took care of supervision in the sports hall and coordinated the work schedules of WFF traditional and WFF sport. The championship was completely under the control of the cameras, as we broadcast the performances live, which were provided by the company Mbit. The heads of the judges did their job perfectly, as we achieved all the agreed schedules and endings of the performances. The WFF organizational team took care of the awarding of medals with above-average fluency and commendability. Referee training and a meeting of representatives of all WFF member states took place in the conference halls of Terme Olima.

Finally, we organized a small party in the sports hall for all participants, where DJ BORIS impressed us with his musical spectacle.

Fudokan Slovenia would like to thank all participants for their participation and commitment to top performances. Thanks to the organizing team of WFF under the leadership of Mr. Aleksandar Simič, the team of Terme Olimia – Mr. Matej Jugovar, thanks to all the guests and delegates who were part of our opening ceremony (mayor of Podčetrtka Mr. Peter Misja, president of ZKOS Mr. Damijan Bisako, president of KZS Mr. Mihael Cigler, Olympian Ms. Urška Žolnir ) and to all WFF delegates, especially Mr. Prof.Dr. Soke Iliji Jorgi, who believed in us and our abilities.

Special thanks to all our sponsors who helped us make such a wonderful sporting event possible. ( Terme Olimia, Peor, Ba-Gi, Heringrad, Adriaforest, Mbit, PC Mojster, Simarine, Viteh, Emk )and KURENTs, who supported us at the opening ceremony.

Andrej Ratkovčič, who took care of IT support, championship design and creation and all help within the organization.

Team Andrej-Banca, Jasmin-Ljubo, Aljoša Babič, Tosja – the Boss, Marjan the Tast, Maja and Miran, Barbara, Branko, Mersiha, Jakob, Julia, Gašper, Alenka and Janko, Matej Jugovar, Simo – Aleksandar Simić, Marija Srejič, sensei Senić with team, WFF medical support, full staff Terme Olimia thank you.

Mr. Mayor of the Municipality of Rače – Fram Samo Rajšp, who visited us at the championship in Podčetrtek and gave us motivational words.

Reprezentanca Fudokan Slovenije je opravila svoje delo z odliko, kljub izjemni konkurenci v določenih kategorijah. Selektorska ekipa pod vodstvom Glorije Švetak je ponovno pokazala napredek. Prav si tekmovalci so na tatamijih pustili svoj najboljši jaz in vsi so osvojili kolajne. Zahvala koordinatorju tekmovalcev g. Marjanu Muršiču za realizacijo nastopov. Prav tako pohvala našim sodnikom saj bili izjemni korektni in častni. Čestitke vsem.

Fudokan Slovenija je osvojila kar 65 kolajn in sicer 25 x 1. mesto , 14 x 2.mesto ter 25 x 3.mesto.

DOGODEK KATOWICE – POLJSKA 2021

https://www.katowicekarate2021.info

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja