SLOVENIAN FUDOKAN FEDERATION

FUDOKAN SLOVENIJA

Karate stil Fudokan temelji na dejstvu, da je človek sestavljen iz telesa in duha, kot tak pa sam po sebi teži k popolnosti. To je izhodiščna točka najsplošnejše definicije vadbe karateja in njegovih metod, ki imajo za svoj najvišji cilj psihofizični, intelektualni razvoj, ter moralno oblikovano osebnost. To je ideal h kateremu se teži že od nekdaj, ko pa je govora o karateju je na to prvi opozoril Gichin Funakoshi v svojih »Zlatih pravilih«.